Dečje radosti

U mojoj mašti drvo raste,

puno snova, želјe, mašte.

Na drvetu moje ime

urezano ne znam čime.

Raste drvo, rastem ja,

raste priča iz mog sna.

 

Rastu želјe, moji snovi.

S njim krećem u život novi.

Moja priča nema kraja

uz drvo iz mog raja.

 

Budno sa mnom spava

to drvo iz moga raja.

Biće uvek tu uz mene,

čuvaće sve ono što sam,

moje uspomene,

pa i jednom kad odrastem.

Slavica-Nina Janković 6.1