Sportska gimnastika za muškarce i žene - Osnovna škola 'Šamu Mihalj' - (Bačko Petrovo Selo) / Samu Mihály Általános Iskola (Péterréve)
 


skola@samubps.edu.rs
   
.
.

BALASSI INTÉZET


BETHLEN GÁBOR ALAP


OPŠTINA BEČEJ
ÓBECSE KÖZSÉG


POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE


ČEPOM DO OSMEHA 

Sportska gimnastika za muškarce i žene
21.02.2010.
Sportska gimnastika je po svojim karakteristikama polistrukturalni konvencionalni sport. Takmičarske kompozicije sastavljene su iz niza raznovrsnih vežbi, specifičnih za svaku spravu. Osnova svih takmičenja je gimnastički višeboj, koji obuhvata takmičenje u vežbanju na više sprava.

Po Olimpijskom rasporedu muškarci se takmiče u sledećim disciplinama:
• Parter, Konj s hvataljkama, Karike, Preskok, Razboj i Vratilo.

Žene nastupaju u sledećim disciplinama:
• Preskok, Dvovisinski razboj, Greda i Parter.

Oprema za muškarce i žene

Muškarci
Na konju s hvataljkama, krugovima, razboju i vratilu svaki gimnastičar vježba u dugačkim gimnastičarskim helankama, atletskoj majici, čarapama i patikama (ili samo čarape)...
U vežbanju na parteru i preskoku koriste kratki šorc, atletsku majicu, čarape, patike (ili nastupaju bosi). Gimnastička oprema jedne ekipe treba biti ista. Nošenje majice na takmičenju je obavezno.

Žene
Gimnastičarke nose vežbaći triko (obično sa dugim rukavima), gimnastičke patike (ali mogu nastupati i bose).

Muške discipline

Parter
Dimenzije partera iznose 12 x 12 metara, sa dodatnom zaštitom od 1 metar sa svake strane. Za izvođenje vežbi na parteru prostor mora imati elastičnu podlogu koja dozvoljava gimnastičarima energične pokrete tokom odskoka i doskoka sa tla. Pokrovni materijal ne sme izazvati povrede vezbača, poput opekotina i oderotina na koži. Vežbe na parteru uključuju pokrete koji moraju da demonstriraju: snagu, fleksibilnost, ravnotežu, gracioznost, skokove itd. Svaka vežba mora se sastojati od pokreta kombinovanih kao što su salta oko uzdužne i poprečne ose.
Tokom izvođenja vežbe gimnastičar treba iskoristiti celi parter, a vežbe moraju biti naglašene izrazima i izvršenim radnjama tokom vežbi. Maksimalno trajanje vežbe iznosi 90 sekundi. Telesne vežba i tehnička izvršenja moraju biti ujedinjene sa maštom i izrazom u jedinstvenoj i ekskluzivnoj stvarnosti. To su karakteristike koje moraju doneti izražajnost gimnastičareve sposobnosti do perfekcije, kao i suštinu ili moraju biti zapanjujuće kompleksnosti.

Konj s hvataljkama

Visina iznosi 105 centimetara od vrha strunjače ili od tla 115 centimetara. Dužina na vrhu je 160 centimetara, dok razmak između hvataljki se kreće u zavisnosti od vežbača je 40 do 45 centimetara. Vežbe na konju s hvataljkama moraju se izvoditi dinamično, kontinuirano s jednim lancem cirkularnih i klatnih pokreta, sunožnih kružnih pokreta (kola), makazasti pokreta (striževi), a uz korištenje svih ostalih delova konja. Kapacitet pokreta koje jedno telo može izvesti sa ekstremnom preciznošću sastavljena od cirkularnih elemenata, a ukomponovanih u jednu celinu sa svim ostalim elementima, te čine jednu elegantnu kompoziciju. Elementi snage i izdrživosti na ovoj spravi nisu dozvoljeni.

Karike
Visina krugova od vrha strunjače iznosi najmanje 260 centimetara. Vežbe na krugovima se moraju sastojati od različitih pokreta demonstrirajući snagu, izdržljivost i zamahe. Ovi se elementi izvode u visu, do ili kroz upor ili do ili kroz stoj na rukama, a trebaju se izvesti sa pruženim rukama. Gimnastičar mora izvesti seriju okreta i izdržaja sa prednjim i zadnjim elementima a kraj vežbe ili saskok se mora izvesti akrobatskom saskokom. Znati kako da se naprave kombinacije vežbi statike i dinamike a da se pojavljuju, jednostavno i tečno; naročito izražavanje stvarne i umetničke motorne aktivnosti.

Preskok
Visina preskoka iznosi 135 centimetara. Dužina preskoka iznosi 120 centimetara, a širina je 95 centimetara. Svaki preskok započinje zaletom sa staze koja maksimalno može biti duga 25 metara. Naskok na dasku se izvodi sunožnim odrazom (sa ili bez rondata), s odskočne daske i skupljenim nogama te se izvodi kratkim odgurivanjem obema rukama od konja. Preskok se mora demonstrirati čist i snažan pokret kombinovan sa visinom i dužinom sa jednom ili više rotacija, te završiti sa kontrolisanim doskokom. Izvedbe su nagrađene za kontrolu nad telom u fazi leta i doskočnim položajem (pozicijom doskoka). Brzina i snaga su ujedinjene sa akrobatikom, naglašenom i okarakteriziranom vezom izmedu fizičke izvođenja i sposobnosti za koordinaciju pokreta. U završnici po spravama, nakon prvog preskoka, vezbač se bez zadržavanja vraća na polazni polažaj i na znak predsednika sudskog odbora sprave, izvodi drugi preskok iz druge grupe preskoka. Od 2001. godine uvedena je izmena u izgledu sprave. Nakon više od 100 godina stari preskok zamenjen je novim preskokom tzv. stolom.

Razboj
Visina sprave od vrha strunjače iznosi 180 centimetara. Razmak između pritki se kreće od 42 do 52 centimetra zavisno od vežbača. Kao i krugovi paralelne šipke razboja zahtevaju od vežbača da kombinovane okrete i momente naglašene snagom, visove, elemente izdržljivosti, upore. Gimnastičar mora izvoditi vežbu celom dužinom razboja ispod i iznad pritki. Vežbama moraju dominirati okreti oko uzdužne i poprečne ose. Kontrola tela i vladanje izvođenja pokreta ujedinjuju sve to u nežne i prirodne pokrete, tako što sve navedene elemente ujedinjuju u skladnu celinu koja se mora završiti saskokom sa sprave i kontrolisanim doskokom.

Vratilo
Visina vratila od vrha strunjače iznosi 260 centimetara a dužina pritka vratila je 240 centimetara. Gimnastičar mora izvoditi kontinuirane pokrete i ne sme dodirivati šipku od vratila svojim telom. Gimnastičar je zadužen da demonstrira promenu hvatova, rotirajuće pokrete napred i nazad plus puštanje sprave i ponovno hvatanje za pritku vratila. Otpuštanje sprave je izuzetno važan dio vežbe na vratilu jer je posebno čini spektakularnom radi akrobatskih elemenata. Dužina leta i spektakularna izvođenje zadivljuje svakog, s tim što dokazuje ili potvrđuje da čovek može preći svoje granice unapređujući ih svakom izvedbom sve više i više.

Ženske discipline

Preskok
Visina preskoka iznosi za žene iznosi 125 centimetara. Dužina preskoka iznosi 120 centimetara a širina je 95 centimetara. Svaki preskok započinje zaletom sa staze koja maksimalno može biti duga 25 metara. Naskok na dasku se izvodi sunožnim odrazom (sa ili bez rondata), s odskočne daske i skupljenim nogama te se izvodi kratkim odgurivanjem obema rukama od konja. Umesto tradicionalnog konja za preskok, nova sprava za preskok je korištena prvi put na Svetskom šampionatu u Ghent-u (Belgija). Ova sprava za preskok je visoka 125 centimetara, široka je 95 centimetara i duga 120 centimetara. Ne samo da može pružiti bolju sigurnost, već omogućava gimnastičarima/kama da se što bolje odgurnu i na što bolji način izvode tehnički teške i komplikovane elemente koji imaju izuzetno složene vrste rotacija.

Dvovisinski razboj

Dvovisinski razboj je jedna od najspektakularnija sprava u ženskoj sportskoj gimnastici. Ova sprava zahteva snagu, koordinaciju, hrabrost sa bezbrojnim izmjenama hvatova i rotacija. Optimalna vežba je okarakterizirana sa orginalnim kombinacijama različitih elemenata kao npr. elementi koji imaju fazu puštanja i hvatanja sprave, pokreti iznad, između i ispod pritki. Kao što sam naziv kaže visina obe pritke je različita: niža pritka je 165 centimetara a viša je 245 centimetara, razmak između pritki može da iznosi do 180 centimetara. Vežba takmičarke završa sigurnim doskokom sa sprave. Elementi su imenovani po poznatim takmičarima koji su prvi izveli pojedine elemenate npr.: Delčev, Ginger, Tkačev, Komaneći, Erceg, Kolman, Pegan itd.

Greda
Visina grede od vrha strunjače iznosi 125 centimetara. Greda je duga 5 metara i široka samo 10 centimetara, greda je obložena mekanim materijalom. Vežba na gredi mora sadržavati umetničke kombinacije, raznolike akrobatske elemente, gimnastičke skokove, okrete, korake, elemente ravnoteže tokom stajanja, sedećeg i ležećeg položaja. Gimnastičarka mora koristiti čitavu dužinu grede demonstrirajući elegantnost, gracioznost, fleksibilnost, ritam, tempo, samopouzdanje, kontrolu i dr. Izvođenje serijskih akrobatskih elemenata mogu biti veoma spektakularni. Maksimalno vreme za izvođenje vežbe iznosi 90 sekundi. Glavna karakteristika vežbi na gredi je odlično razvijeni osjećaj za ravnotežu i velika moć koncentracije prilikom izvođenja akrobatskih elemenata na izuzetno uskoj površini oslonca. Vežba mora posedovati akrobatsku seriju, ritmičku seriju, akrobatsko-ritmičku seriju, skokove sa velikom amplitudom pokreta, okrete za 360 stepeni i više, ali i na jednoj nozi kao i elemente grede.

Parter
Vežbe na parteru se izvode uz muzičku pratnju (samo za žene), kombinovane sa plesnim pokretima i delovima koji sadrže različite okrete i akrobatske elemente. Individualnost, originalnost, zrelost, vladanje i umetnički dojam su ključni ili sastavni delovi za dobar rezultat. Vežba mora trajati između 70 i 90 sekundi. 


 


 


 


 


 

 


MAJ/ 2022
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
PISMENE PROVERE
   18-05-2022
   52   (MATEMATIKA)
KONTROLNI ZADATAK

   18-05-2022
   53   (MATEMATIKA)
KONTROLNI ZADATAK


   19-05-2022
   63   (NEMAČKI JEZIK)
PISMENI ZADATAK

   19-05-2022
   61   (SRPSKI JEZIK)
KONTROLNI ZADATAK

   19-05-2022
   71   (ISTORIJA)
KONTROLNI ZADATAK

   19-05-2022
   72   (SRPSKI JEZIK)
KONTROLNI ZADATAK


   20-05-2022
   73   (MAĐARSKI JEZIK)
PISMENI ZADATAK

   20-05-2022
   72   (MAĐARSKI JEZIK)
PISMENI ZADATAK

   20-05-2022
   53   (SRPSKI JEZIK)
PISMENI ZADATAK


   23-05-2022
   51   (SRPSKI JEZIK)
PISMENI ZADATAK

   23-05-2022
   73   (SRPSKI JEZIK)
KONTROLNI ZADATAK


   24-05-2022
   62   (ENGLESKI JEZIK)
KONTROLNI ZADATAK

   24-05-2022
   63   (ENGLESKI JEZIK)
KONTROLNI ZADATAK


ZAHVALJUJEMO SE NA PRUŽENOJ PAŽNJI. VI STE 1212143. POSETILAC. 2009 - 2022 © OŠ 'Šamu Mihalj' - Bačko Petrovo Selo